Prf.Dr. Abdurrahim Karslı Kimdir?

Prf.Dr. Abdurrahim Karslı Kimdir?
1985-1986 eğitim ve öğretim yılında açılan Yüksek Lisans sınavlarına katılarak...02.05.2013 18:46

 10.12.1964 tarihinde Erzurum ilinin, Horasan kazasının Yıldıran köyünde doğdum. İlkokulu köyümde bitirdikten sonra, ortaokulu Erzurum, Yavuz Selim Orta Okulu’nda, liseyi Erzurum ilinin Pasinler kazasında ( Pasinler Lisesi Matematik Bölümü ) bitirdim. 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kayıt yaptırdım.

 Dört yıllık lisans tahsilimi 1984 tarihinde, Haziran döneminde bitirdim.  

 1985-1986 eğitim ve öğretim yılında açılan Yüksek Lisans sınavlarına katılarak, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimine başladım. Aynı yıl Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladım. 29.9.1986 yılında yüksek lisans eğitimimi tamamladım. 1986-1987 eğitim yılı yaz döneminde, Almanya’da Freiburg Albert Ludwigs Üniversitesi’nde üç aylık yaz dönemi dil kurslarına katıldım.

 1986-1987 eğitim ve öğretim yılında, bu yıllarda mensup olduğumuz ana bilim dalı derslerimiz Kamu Hukuku’na dahil edildiği için, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, Kamu Hukuku Bölümü’nde doktora programına başladım. Doktora derslerimi bir yıl içinde tamamladıktan sonra, doktora yeterlilik sınavlarına girip, başarılı sayılıp, tez yazma safhasına gelince yabancı dilimi geliştirmek ve kaynak toplamak maksadı ile, 1988-1989 eğitim ve öğretim yılında, Almanya’da Freiburg Albert Ludwigs Üniversitesi’nde, Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Peter Arens’in nezaretinde, 11 aylık süre ile çalıştım. Bu çalışma sürem içinde zamanımın ilk yarı müddetini, bizzat bu üniversitenin doktora programına katılacak yabancı uyruklu öğrenciler için hazırladığı kurslara katılarak yabancı dil çalışmalarıma, diğer ikinci yarısını ise, doktora tez konum olan “Usul Hukuku Açısından Rücu Davaları” isimli çalışmam için kaynak toplayarak değerlendirmeye çalıştım.

 Daha sonraki yıllarda hemen hemen her yıl ve 2011 yılı dahil olmak üzere yaz aylarında bir müddet bu Üniversitede (Albert Ludwigs) çalıştım.

 15.9.1993 tarihinde tez savunmam ile birlikte, doktora eğitimimi tamamladım. 1994 yılında tez konumu kitap olarak yayına hazırlayıp bastırdım. Daha sonra Prof. Dr. Walther J. Habscheid’in, ZPO ( ZEİTSCHRİFT FÜR ZİVİLPROZESS )’de yayınlanmış, Urteilswirkungen und Gesetzesaenderungen ( Hükmün Etkileri ve Kanun Değişiklikleri ), isimli bir makalesini tercüme ettim ve bunu Mukayeseli Hukuk Enstitüsü’nün Prof. Dr. İsmet Sungurbey hatırasına çıkan sayıda neşrettim. 1995 yılında “İcra Tetkik Mercii Karaları’nın Temyizi ” isimli kitabımı bastırdım. 19 Kasım 1995 tarihinde Doçentlik Merkezi dil sınavlarına katıldım ve başarılı sayıldım.

 11.1.1996 tarihinde Yardımcı Doçentliğe atandım.

 Yine 1996 yılında Prof.Dr. Saim Üstündağ ile birlikte hazırlamış olduğumuz “Yargıtay Kararları Işığında Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun” isimli kitabımız neşredildi.

 1998 yılında Sayın Üstündağ ile birlikte “İcra ve İflas Kanunu ve ilgili mevzuat” derlemesi hazırlandı.1999 yılında Prof.Dr. Saim Üstündağ ile birlikte hazırladığımız  “Yargıtay Kararları Işığında Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun”isimli kitabın ikinci basısı yapıldı. Yasa Hukuk Dergisinde (Mayıs 1998 ) Kısa Kararla Gerekçeli Karar Arasındaki Çelişki ve Bunun Çözüm, isimli makalem yayınlandı.

 2001 yılında daha önce doçentlik tez çalışması olarak hazırladığım ve teamüle göre doçentlik tezi olarak kabul edilen “Medeni Usul Hukuku’nda Usuli İşlemler”, isimli eserim tarafımdan neşredildi.

 29.11.2001 tarihinde doçentlik sınavında başarılı sayılarak doçentlik unvanını aldım.

 Bu tarihten sonra, Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmaları, İcra Hukuku Pratik Çalışmaları, isimli kitaplarımı ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve İcra İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat Hakkında derleme eserlerimi neşrettim ve bu eserlerimin daha sonra birkaç basısı yapıldı.

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.